venerdì 3 ottobre 2014
sabato 4 ottobre 2014
domenica 5 ottobre 2014
Unica (U) Singola (S) Terni (T) Quadruple (4) Quintuple (5)